Επικοινωνία

Ιατρείο: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 120, 11471 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6429991
Φάξ: 210 6429992
Κινητό: 693 6621308
Email: gleon@iatrodikastiki.gr, secretary@iatrodikastiki.gr

Ο Iατροδικαστής δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν ραντεβού