Τα ιατρικά συγγράμματα είναι συγκεκριμένου περιεχομένου και απευθύνονται σε καθορισμένο κοινό. Η παρούσα έρευνα είχε ως αφετηρία την προσφυγή ασθενούς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ασθενής κατήγγειλε ότι απεικονιζόταν σε ιατρικό σύγγραμμα χωρίς την έγκρι- σή της. Η Αρχή συνέστησε στο συγγραφέα όπως, κατά τη δημοσίευση στο μέλλον παρόμοιων ιατρικών περιστατικών, διασφαλίζει κατά τη φωτογραφική απεικόνιση τη μη αναγνωρισιμότητα του πάσχοντος προσώπου. Επιχειρείται μια ενδελεχής μελέτη του σχετικού δεοντολογικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα, αλλά και των αντίστοιχων διεθνών κανόνων που εφαρμόζονται σε παρόμοια περιστατικά.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ