Πολλές φορές η νομική και δικαστική διερεύνηση ενός ατυχήματος αποτελεί μια ιδιαίτερη πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία θα πρέπει να εξεταστούν τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία αλλά και να συλλεχθούν νέα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει ο ιατροδικαστής.

Ιατροδικαστής είναι ο ειδικός ιατρός  που μπορεί να καταγράψει ορθά τις όποιες σωµατικές βλάβες, να εκτιμήσει την πιθανή κατάσταση μέθης, αλλά και την πιθανή επήρεια άλλων ουσιών, φαρμακευτικών ή ναρκωτικών. Η μελέτη των ιατρικών εξετάσεων, του ιατρικού φακέλου, των πιστοποιητικών κ.λπ. ενός ατόμου που έχει εμπλακεί σε τροχαίο και έχει υποστεί ή κατηγορείται ότι έχει προκαλέσει σωματικές βλάβες και η σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης δύναται να επηρεάσει σημαντικά την έκβαση της υπόθεσης.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ