Υπηρεσίες

Ο Δρ. Γρηγόρης Λέων προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ιδιώτες, δικηγορικά γραφεία και άλλους ενδιαφερόμενους αναλαμβάνοντας υποθέσεις που άπτονται του αντικειμένου του, όπως :

 • Σωματικών βλαβών
 • Εγκλημάτων κατά ζωής
 • Νεκροψίας- Νεκροτομής
 • Οδικών τροχαίων ατυχημάτων
 • Εργατικών ή άλλων ατυχημάτων
 • Ιατρικής Ευθύνης
 • Κακοποιήσεων
 • Τοξικών ουσιών- Δηλητηρίων
 • Μοριακής βιολογίας (τεστ DNA)
 • Ασφαλιστικών ζητημάτων
 • Αναπηρίας

Οι συνήθεις πράξεις που πραγματοποιούνται είναι ιατροδικαστική γνωμοδότηση επί ιατρικών εγγράφων, κλινική εξέταση σωματικών βλαβών, τεχνική συμβουλή (παράσταση) σε νεκροψία- νεκροτομή, τεχνική συμβουλή σε εκταφή, δειγματοληψία για γενετική εξέταση από ζώντες ή νεκρούς κ.α.

Το ιατρείο του Δρ. Λέων αντιμετωπίζει εξατομικευμένα κάθε περιστατικό, παρέχοντας αδιάβλητα αποτελέσματα μετά από ολοκληρωμένη και πολύπλευρη έρευνα. Όπου κρίνεται απαραίτητο, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, με άλλους επιστήμονες της ιατροδικαστικής (τοξικολόγους, γενετιστές, βαλλιστικής κ.τ.λ.) καθώς και με πιστοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των Η.Π.Α.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μίας αρχικής επίσκεψης συμβουλευτικού χαρακτήρα προκειμένου να ενημερωθεί και καθοδηγηθεί ο ενδιαφερόμενος σε σχέση με τις επιλογές που διαθέτει με βάση την υπόθεσή του.