Συχνές Ερωτήσεις

Οδικό τροχαίο ατύχημα

Δρ. Λέων: Συμβαίνει αρκετά συχνά σε περιπτώσεις οδικών τροχαίων ατυχημάτων να απαιτείται η συνδρομή περισσότερων ιατρών (για παράδειγμα ορθοπεδικών, νευρολόγων, φυσιάτρων και εντατικολόγων) και συνεπώς να συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών, εξετάσεων κτλ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επισκεφτείτε έναν ιατροδικαστή, ο οποίος, αφού μελετήσει το φάκελο σας, θα συντάξει μία ιατρική γνωμάτευση για το σύνολο των κακώσεων. Αυτή τη γνωμάτευση θα την προσκομίσετε στο δικηγόρο σας ο οποίος και θα την χρησιμοποιήσει στις μετέπειτα νομικές ενέργειες.


Δρ. Λέων: Η ινδική κάνναβη έχει τη δυνατότητα να εξασθενεί τις πνευματικές λειτουργίες και να μειώνει τη δύναμη συγκέντρωσης στην οδήγηση, ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν φανερά σημεία εξασθένησης. Το αποτέλεσμα της τοξικολογικής εξέτασης σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, οδηγούν σε συμπεράσματα για το κατά πόσο η χρήση ινδικής κάνναβης ήταν πρόσφατη ή όχι και κατ’ επέκταση στο κατά πόσο οδηγούσατε υπό την επήρεια της ουσίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν ιατροδικαστή για τη σύνταξη μίας γνωμοδότησης την οποία μπορείτε να προσκομίσετε στον δικηγόρο σας.


Ιατρική ευθύνη (ιατρικό λάθος)

Δρ. Λέων: Πριν κάνετε οποιαδήποτε νομική ενέργεια είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε έναν ιατροδικαστή, ο οποίος θα σας συμβουλεύσει, βάσει των ιατρικών δεδομένων, εάν έχετε ικανά στοιχεία για να προχωρήσετε σε μία νομική διαδικασία. Σε περίπτωση που αποφασιστεί να υπάρξει νομική συνέχεια ο ιατροδικαστής συντάσσει συγκεκριμένη γνωμοδότηση.

Δρ. Λέων: Οι περιπτώσεις ιατρικής ευθύνης είναι από τους τομείς εξειδίκευσής μας. Στην πρώτη επίσκεψη μπορείτε να μας προσκομίσετε όλο τον ιατρικό φάκελο που σας αφορά και να σας συμβουλεύσουμε για τις επιλογές που έχετε. Μάλιστα στη σύνταξη γνωμοδότησης μπορούμε να ζητήσουμε συνδρομή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από το δίκτυο συναδέλφων-συνεργατών μας της αντίστοιχης ειδικότητας ή από όποιον άλλο συνάδελφο εσείς μας υποδείξετε.

Κακοποίηση (ξυλοδαρμός)

Δρ. Λέων: Εάν δεν επιθυμείτε να απευθυνθείτε ακόμα στην αστυνομία, στον εισαγγελέα ή σε κάποιο δικηγόρο, είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε έναν ιατροδικαστή ο οποίος θα εξετάσει τις κακώσεις σας και θα συντάξει συγκεκριμένη γνωμάτευση. Η γνωμάτευση αυτή δίνεται αποκλειστικά σε εσάς και μπορείτε να κάνετε νόμιμη χρήση της όποτε το χρειαστείτε.

Τεχνική συμβουλή σε νεκροψία- νεκροτομή

Δρ. Λέων: Αναντίρρητα – διαδικαστικά, μπορούμε να οριστούμε ως τεχνικοί σύμβουλοι του πελάτη σας. Όπως ήδη γνωρίζετε, οι τεχνικοί σύμβουλοι «είναι κατ’ ουσίαν τεχνικοί συνήγοροι των διαδίκων», που όμως δικαιούνται να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, να λαμβάνουν γνώση των ίδιων εγγράφων και να ζητούν πληροφορίες όπως κι εκείνοι (άρθρ. 207 ΚΠΔ). Επιπλέον, σε συνεργασία με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη σχετικών περιστατικών, για κάθε ιατρική πράξη. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ιστολογικής εξέτασης υπάρχει η δυνατότητα συνδρομής από ιατρούς- ειδικούς Παθολογοανατόμους.

Εργατικό ατύχημα

Δρ. Λέων: Ο ιατροδικαστής είναι ο ιατρός στον οποίο πρέπει να απευθυνθείτε, καθώς θα μπορέσει να σας εξετάσει, να μελετήσει τον φάκελό σας, να σας συμβουλεύσει και εάν απαιτηθεί κάτι τέτοιο, να συντάξει γνωμοδότηση.

Ασφαλιστικό ζήτημα

Δρ. Λέων: Πρέπει να επισκεφτείτε έναν ιατροδικαστή ο οποίος θα σας συμβουλεύσει βάση του ιατρικού σας φακέλου τι ακριβώς μπορείτε να διεκδικήσετε και πως.

Σωματικές βλάβες

Δρ. Λέων:Τα κριτήρια μίας βαριάς σωματικής βλάβης είναι συγκεκριμένα. Αν κινδυνεύει, έστω και έμμεσα και για λίγο, η ζωή του ατόμου, αν υπάρχει γενικότερη διαταραχή της υγείας και πιθανά κίνδυνος για τη ζωή, αν το άτομο έπεσε σε νόσο βαρειά και μακρόχρονη καθώς και στις περιπτώσεις ακρωτηριασμού δύναται οι βλάβες να χαρακτηριστούν ως βαριές.

Παραδείγματα τέτοιων βλαβών είναι τα κατάγματα των οστών, οι τραυματισμοί των αρθρώσεων, των μεγάλων αγγείων και των νεύρων, ο ακρωτηριασμός των άκρων, κ.α. Σε κάθε περίπτωση αυτό που οφείλεται να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε έναν ιατροδικαστή έτσι ώστε να αξιολογήσει την συγκεκριμένη υπόθεση και να σας προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορεί να συνδράμει στην υπόθεσή σας (γνωμοδότηση, μαρτυρία κτλ).

Μοριακής βιολογίας (τεστ DNA)

Δρ. Λέων: Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιστήμονες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι έτσι ώστε να μπορούν να σας καθοδηγήσουν σωστά, να πραγματοποιήσουν μία έγκυρη δειγματοληψία και να εξασφαλίσουν ότι το δείγμα θα φτάσει στο εργαστήριο σε άριστη κατάσταση. Ο ειδικός ιατρός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ιατροδικαστής ο οποίος, πέρα από τον προφανή ρόλο του σε λήψη δείγματος από νεκρό, έχει ιδιαίτερα σημαντική συμβολή και στην αντίστοιχη διαδικασία σε ζώντες. Ο ιατροδικαστής μπορεί επιπλέον να συντονίσει συνολικά μία διαδικασία αλλά και να εκτιμήσει ορθά τα τελικά αποτελέσματά της. Απαραίτητη κρίνεται και η συμμετοχή του γενετιστή ο οποίος έχει τη βασική ευθύνη της ανάλυσης των δειγμάτων, ενώ είναι δυνατόν να συμβάλει και στα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας. Ένα σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχει θεσμικά κατοχυρωμένος ρόλος γενετιστή με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι, πριν απευθυνθούν σε έναν «ειδικό», να πρέπει να διερευνήσουν οι ίδιοι την επάρκειά του. Συνεπώς το πλέον ασφαλές είναι να ξεκινήσετε τη διαδικασία επισκεπτόμενοι έναν ιατροδικαστή.


Δρ. Λέων: Στο ιατρείο πραγματοποιούνται δειγματοληψίες για τεστ πατρότητας όπως οι κανόνες της επιστήμης και της Δεοντολογίας ορίζουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δειγματοληψία να γίνεται στο χώρο του ιατρείου, από Ιατροδικαστή, με τη συναίνεση και φυσική παρουσία όλων των συμμετεχόντων στο τεστ. Προηγείται της δειγματοληψίας συνέντευξη περί των ιατρικών δεδομένων, ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και συμπλήρωση των αντίστοιχων εγγράφων. Με αυτό τον τρόπο αλλά και με τη συνεργασία πιστοποιημένων εργαστηρίων γενετικής διασφαλίζουμε την πλήρη εγκυρότητα του αποτελέσματος. Προφανώς δεν πραγματοποιούμαι τεστ εξ αποστάσεως και εξετάσεις σε δείγματα που δεν έχουν ληφθεί με τη συναίνεση του ατόμου που αφορούν.